Tham quan Taiyo Office

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Văn phòng

Chi tiết

Phòng họp

Chi tiết

Không gian làm việc

Chi tiết

Thuê phòng họp

Phòng họp lớn

Số người: 6 - 8 người

Diện tích: 16m2

Giá phòng $13.00 / 1 (Giờ )
Xem chi tiết

Phòng họp nhỏ

Số người: 3 - 4 người

Diện tích: 10m2

Giá phòng $9.00 / 1 (Giờ )
Xem chi tiết