Tham quan Taiyo Office

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Văn phòng

Chi tiết

Phòng họp

Chi tiết

Không gian làm việc

Chi tiết

Thuê văn phòng

Văn Phòng Sakura

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 20 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết

Văn Phòng Clover

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 18 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết

Văn Phòng Lotus

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 17 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết

Văn Phòng Momiji

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 16.5 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết

Văn Phòng Himawari

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 16 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết

Văn Phòng Jasmin

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 10 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết