Phòng họp lớn

Thuê phòng họp

Phòng họp lớn

Giá phòng $13.00 / 1 (Giờ )

  Sử dụng không gian phòng họp riêng   Sử dụng máy chiếu
  Trà, cà phê, nước lạnh miễn phí  Sử dụng bảng viết văn phòng
  Thời gian hoạt động từ 8h00-18h00  Dọn phòng