Tham quan Taiyo Office

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Văn phòng

Chi tiết

Phòng họp

Chi tiết

Không gian làm việc

Chi tiết

Không gian làm việc chung

Không gian làm việc theo ngày

Số người: 1 người

Thời gian làm việc: 1 ngày

Giá phòng $9.00 / 1 (Ngày )
Xem chi tiết

Không gian làm việc đặc biệt

Số người: 01 người

Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

Giá phòng $200.00 / 1 (Tháng )
Xem chi tiết