Tham quan Taiyo Office

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Văn phòng

Chi tiết

Phòng họp

Chi tiết

Không gian làm việc

Chi tiết

Không gian làm việc chung

Không gian làm việc theo ngày

Số người: 1 người

Thời gian làm việc: 1 ngày

Giá phòng 150,000₫ / 1 (Ngày )
Xem chi tiết

Không gian làm việc theo tuần

Số người: 1 người

Thời gian làm việc: 1 tuần

Giá phòng 600,000₫ / 1 (Tuần )
Xem chi tiết

Không gian làm việc theo tháng

Số người: 1 người

Thời gian làm việc: 1 tháng

Giá phòng 2,000,000₫ / 1 (Tháng )
Xem chi tiết

Không gian làm việc đặc biệt

Số người: 01 người

Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

Giá phòng 3,000,000₫ / 1 (Tháng )
Xem chi tiết