Phòng họp nhỏ

Thuê phòng họp

Phòng họp nhỏ

Giá phòng $9.00 / 1 (Giờ )

  Sử dụng không gian phòng họp riêng  Sử dụng bảng viết văn phòng
  Trà, cà phê, nước lạnh miễn phí  Dọn phòng
  Thời gian hoạt động từ 8h00-18h00