Tham quan Taiyo Office

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Văn phòng

Chi tiết

Phòng họp

Chi tiết

Không gian làm việc

Chi tiết

Dịch vụ

Không gian làm việc đặc biệt

Số người: 01 người

Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

Giá phòng $200.00 / 1 (Tháng )
Xem chi tiết

Không gian làm việc theo ngày

Số người: 1 người

Thời gian làm việc: 1 ngày

Giá phòng $9.00 / 1 (Ngày )
Xem chi tiết

Phòng họp lớn

Số người: 6 - 8 người

Diện tích: 16m2

Giá phòng $13.00 / 1 (Giờ )
Xem chi tiết

Phòng họp nhỏ

Số người: 3 - 4 người

Diện tích: 10m2

Giá phòng $9.00 / 1 (Giờ )
Xem chi tiết

Văn Phòng Clover

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 18 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết

Văn Phòng Clover

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 18 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết