Văn Phòng Tulip

Tham quan văn phòng

Văn Phòng Tulip

Giá phòng Liên hệ

  Sử dụng không gian làm việc chung  Internet tốc độ cao
  Trà, cà phê, nước lạnh miễn phí  Camera bảo vệ
  Thời gian hoạt động từ 8h00-24h00  Gửi và nhận tài liệu
  Sử dụng địa chỉ để thành lập công ty  Tiếp khách
  Nhận điện thoại tại quầy lễ tân  Phòng riêng
  Sử dụng số điện thoại của Taiyo  Dọn phòng
  Đặt bảng tên công ty tại quầy lễ tân  Có tên trên Website của Taiyo