Văn Phòng Lotus

Tham quan văn phòng

Văn Phòng Lotus

Giá phòng Liên hệ

  Phòng riêng  Internet tốc độ cao
  Trà, cà phê, nước lạnh miễn phí  Bàn và ghế làm việc
  Thời gian hoạt động từ 8h00-24h00  Gửi và nhận tài liệu
  Sử dụng địa chỉ để thành lập công ty  Tiếp khách
  Chuyển điện thoại tại quầy lễ tân khi vắng mặt  Sử dụng không gian làm việc chung
  Sử dụng số điện thoại riêng  Dọn phòng
  Đặt bảng tên công ty tại quầy lễ tân  Có tên trên Website của Taiyo
  Và các tiện ích khác khi sử dụng ...