Không gian làm việc theo ngày

Chọn không gian

Không gian làm việc theo ngày

Giá phòng $9.00 / 1 (Ngày )

  Sử dụng không gian phòng họp riêng  Internet tốc độ cao
  Trà, cà phê, nước lạnh miễn phí  Camera bảo vệ
  Thời gian hoạt động từ 8h00-18h00