Tham quan Taiyo Office

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Văn phòng

Chi tiết

Phòng họp

Chi tiết

Không gian làm việc

Chi tiết

Thuê văn phòng

Văn Phòng Tulip

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 10 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết

Văn Phòng Rose

Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

Diện tích: 10 m2

Giá phòng Liên hệ
Xem chi tiết