Không gian làm việc đặc biệt

Chọn không gian

Không gian làm việc đặc biệt

Giá phòng $200.00 / 1 (Tháng )

  Sử dụng không gian làm việc chung  Internet tốc độ cao
  Trà, cà phê, nước lạnh miễn phí  Bàn và ghế làm việc
  Thời gian hoạt động từ 8h00-18h00  Gửi và nhận tài liệu
  Sử dụng địa chỉ để thành lập công ty  Tiếp khách
  Chuyển điện thoại tại quầy lễ tân khi vắng mặt  Có tên trên Website của Taiyo
  Đặt bảng tên công ty tại quầy lễ tân  Camera bảo vệ
  Và các tiện ích khác khi sử dụng ...