Không gian làm việc theo tháng

Chọn không gian

Không gian làm việc theo tháng

Giá phòng 2,000,000₫ / 1 (Tháng )

  Sử dụng không gian làm việc chung  Internet tốc độ cao
  Trà, cà phê, nước lạnh miễn phí  Camera bảo vệ
  Thời gian hoạt động từ 8h00-18h00  Gửi và nhận tài liệu
  Tiếp khách